Державний політехнічний музей

Зміст випуску №11

Технічні досягнення минулого
Сорочинська О.Л.
До історії побудови першого вітчизняного тепловоза
Інженерна наука та освіта
Роговий В.М.
Підтримка українською еміграцією національної політехніки на чужині
Черниш І.М.
Організація навчального процесу у Харківському хіміко-технологічному інституті імені C.М. Кірова у повоєнні роки (1945–1949 рр)
Розвиток технічних ідей
Ларин А.О.
Развитие теории колебаний механических систем в кораблестроении
Історія галузей та підприємств
Ферчук А.М.
Започаткування в Україні державної системи правової охорони промислової власності 1918 р.
Таргоня Н.С.
Історія машиновипробувань у творчій спадщині академіка Леоніда Погорілого
Наукові товариства, школи, зв'язки
Філіпович Є.О., Філіпович Ю.Ю.
Роль і місце Російського технічного товариства та сільсько-господар-ського наукового комітету України в історії Національного університету водного господарства та природокористування
Федоренко І.В.
Питання щодо умов створення в Україні науково-технічних шкіл у середині ХХ століття
Видатні вчені та інженери
Татарчук В.В.
Інженер–авіаконструктор Володимир Петрович Григор’єв: віхи біографії
Школьна О.В.
Борис Лисін — засновник промислово-мистецького силікатознавства
Пам'ятки техніки
Шингельский М.Я.
Передумови і історія створення кінного трамваю у Львові

 

Анотації
Наші автори