Державний політехнічний музей

Научная школа НТУУ «КПИ» по проблемам рационального и экологически безопасного сжигания топлив

Алла Христич, Виталий Татарчук


Анотація: В статті показані результати робіт наукової школи Київського політехнічного інститута з проблем раціональної організації спалювання палив і зменшення забруднення оточуючого середовища токсичними продуктами згоряння. Результатом робіт в області теорії згоряння стало створення принципово нового струйно‐стабілізаторного ефективного способу спалювання палив, створення саморегулюючих камер згоряння і топочного обладнання з високими энергетичними показниками і низькою токсичністю продуктів згоряння, мало‐токсичного горіння альтернативних палив. Сукупність розроблених методів спалювання палив складає універсальну базу технологічних рішень, що забезпечують ефективне спалювання палив в установках різного енергетичного і промислового призначення.

Ключові слова: Київський політехнічний інститут, спалювання палив, екологія, газотурбінні установки (ГТУ), парогазові установки (ПГУ), газотурбинні двигуни (ГТД), камера згоряння, енергозбереження, струминні стабілізаторні пальники, альтернативні палива.


  повний текст (PDF)