Державний політехнічний музей

"Дослідження з історії техніки" –
періодичний збірник, присвячений актуальним проблемам історії техніки.

Дослідження з історії техніки (обкладинка)
  • Вивчення історії техніки
  • Пам'ятки техніки
  • Розвиток технічних ідей
  • Технічні досягнення минулого
  • Історія галузей та підриємств
  • Наукові товариства, школи, зв'язки
  • Видатні вчені, інженери та науковці
  • Викладання історії техніки
  • Знаменні дати

Збірник видається Державним політехнічним музеєм при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" з залученням науковців вузів України, установ НАНУ та інших організацій.

Заснований у 2002 році.

Постановою президії ВАК України від 06.10.2010 року № 1–05/6 збірник включено до переліку наукових фахових видань з історичних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію видання: серія КВ № 22871-12771 ПР від 16.08.2017

ISSN 2079-2999