Державний політехнічний музей

Зміст випуску №1

ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ
Бєсов Л.М.
Історія науки і техніки в технічному університеті
Константинов В.О.
Курс “Історія науки і техніки” потрібен!
Гріффен Л.О.
Самоцінність історії техніки
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ
Масленніков Ю.І.
Нарис історії нерозтяжного трикотажу
Перелигіна Л.С.
Історія та розвиток однієї ідеї механічної розгортки
Ніконов В.П.
Високочастотний транспорт у Києві
ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ МИНУЛОГО
Агієнко І.В.
Поява рейкового транспорту – перший етап виникнення залізниць як принципово нового виду шляхосполучення
Саєнко М.В.
Останній танк О.О.Морозова
ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ
Хоменко Л.Г.
50 років вітчизняного комп’ютеробудування: основні етапи розвитку
Лихолат О.В., Ховрич С.М.
Науково-технічні досягнення втузів Наддніпрянської України (дореволюційний період)
НАУКОВІ ТОВАРИСТВА, ШКОЛИ, ЗВ’ЯЗКИ
Онопрієнко В.І.
Українське товариство технічне на Батьківщині та поза її межами
Грищенко Т.Г., Озоженко Т.І.
О.А.Геращенко – засновник української школи теплометрії
ВИДАТНІ ІНЖЕНЕРИ
Пістоленко І.О.
В.М.Челомей: штрихи до біографії
Чернега Д.Ф, Гришай Г.Х.
Костянтин Ілліч Ващенко (1901-1992)
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Галецький Л.С., Гришай Г.Х., Чернієнко Н.М.
Від давнини до сьогодення. Атлас “Геологія та корисні копалини України”