Державний політехнічний музей

Зміст випуску №2

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ
Шкепу М.О.
Феномен технократичного мислення в контексті простору сучасної техніки
Болієва Т.Ч.
Історія техніки в умовах сучасної кризи технічних систем
Савчук В.С.
До питання про історико-технічні дослідження в Україні на сучасному етапі
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ
Заярін В.М.
Основні напрямки досліджень історії авіаційної науки і техніки
Александрова І.Є.
До питання формування програми навчальної дисципліни “Історія науки і техніки” в технічних вузах
Юр П.С.
Досвід і роль видатних діячів науки і техніки як засіб підготовки майбутніх спеціалістів
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ
Кошкаров Ю.Ю.
Озброєння танкових військ ХХ століття. Деякі погляди на їх створення та використання
Івасенко Л.Є.
З історії створення вантажних люків транспортних літаків
ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ МИНУЛОГО
Власенко О.С.
Невідомі сторінки історії ядерних випробувань
ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ
Аннєнкова Н.Г.
Розвиток приладобудування на етапі НТР
Мирончук В.Д.
Історія виникнення і розвитку Катеринінської залізниці (1881-1884)
Войтюк Д.Г., Кравчук В.І., Живолуп Г.І.
Зародження сільськогосподарського машинобудування в Україні
Аннєнков І.О.
Виробництво сільськогосподарської техніки на підприємствах України в 90-ті роки ХХ ст.
НАУКОВІ ТОВАРИСТВА, ШКОЛИ, ЗВ’ЯЗКИ
Бєсов Л.М., Жорнік Н.Г., Звонкова Г.Л.
Наукові школи НТУ «Харківський політехнічний інститут»: історико-краєзнавчий аспект.
ВИДАТНІ ІНЖЕНЕРИ
Карамаш С.Ю.
Видатний інженер і будівничий А.Є. Струве (деякі документи Державного архіву м. Києва)
Ієвлева В.П.
Бетонні палі київського інженера А.Е. Страуса
ПАМ’ЯТКИ ТЕХНІКИ
Малаков Д.В.
Київські трофейні виставки
Фещенко Є.І.
Колекція якорів у фондах Музею суднобудування і флоту
Пономаренко Л.А.
Плани і карти – пам’ятки науки і техніки
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Пашун Л.А.
Видання з історії будівельної техніки
Мікульонок І.О.
Невигадані історії з історії науки і техніки
Константинов В.О.
І-а Всеукраїнська конференція “Актуальні питання історії техніки”