Державний політехнічний музей

Зміст випуску №3

ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ
Сухотеріна Л.І.
До питання про викладання курсу “Історія інженерної справи” в технічних вузах
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ
Шинкаренко В.Ф.
Розробки ОКБ лінійних електродвигунів і їх місце в еволюції нових видів електро-транспорту
Корнієнко О.М.
Генезис і розвиток деяких суттєвих елементів перших способів зварювання
Войтюк Д.Г. Булгаков В.М. Живолуп Г.І.
Історія створення і розвитку бурякозбиральної техніки в Україні
Погорілець О.М.
Від “Комунара” до “Славутича” і “Лана”
Смиковський С.М.
Вальцьові та жорнові подрібнювачі фуражного зерна на межі ХІХ-ХХ століть та їх ринок на території нашої країни
ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ МИНУЛОГО
Жадкевич О.М.
У витоків виробництва спеціальної сталі для зварних конструкцій
Корнієнко Р.О.
“Форд”, “Дженерал Електрик” та початок розвитку контактного зварювання в СРСР
Заярін В.М.
Із історії транспортних (вантажних) літаків в Україні
ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ
Агієнко І.В.
Розвиток мережі залізниць в ХІХ сторіччі
Пономаренко Р.О.
Розвиток паровозобудування на Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ століть
Гламазда М.М. Парійська Л.П.
Друкарня Києво-Печерської лаври в останній період своєї діяльності (техніко-виробничий аспект)
НАУКОВІ ТОВАРИСТВА, ШКОЛИ, ЗВ’ЯЗКИ
Клюєнкова Л.М.
Внесок школи В.О. Плотникова в розвиток металургії України
Звонкова Г.Л.
Організація наукової роботи в Харкові у 20-і роки ХХ століття
ВИДАТНІ ІНЖЕНЕРИ
Гришай Г.Х.
Микола Петрович Чижевський (до 130-річчя з дня народження)
Пістоленко І.О.
С.П. Корольов і Ю.О. Побєдоносцев. Траєкторія долі
Савчук В.С.
Л.М. Фортунато і розвиток мартенівського виробництва
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Шендеровський В.А.
Не забудьмо їхні імена
Піхорович В.Д.
В.М. Глушков – піонер кібернетики