Державний політехнічний музей

Зміст випуску №5

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ
Новіков М.В. Полонський Л.Г.
Обґрунтування періодизації техніки напилення газотермічних покриттів
Ридванська Л.Д.
Алхімія в контексті натурфілософії (деякі „загальні місця” і прообрази)
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ
Іванців Л.Г.
Історико-технічні знання як традиція мислення
Караванська М.Ю.
Матеріали Х-го Російського з’їзду природознавців і лікарів як джерело при вивченні історії науки і техніки
ІНЖЕРЕРНА НАУКА І ОСВІТА
Темник Ю.О.
Заснування гірничозаводської науки в Україні
Ховрич С.М.
Інтеграція української науки до світової спіль-ноти (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Коврижних А.С.
Мінц-кабінет Харківського імператорського університету в 1849-1864 рр. (до 200-річчя Харківського університету)
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ
Хоменко Л.Г.
Напередодні комп’ютерної ери
Драмарецький Б.Б.
Транспортно-технічний переворот і його вплив на модернізацію залізничної техніки та шляхів сполучення
ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ МИНУЛОГО
Пономаренко Р.О.
Організація водопостачання залізниць півдня та сходу України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть
Погорілий Л.В. Мудрук О.С. Шквира З.А.
Система випробування сільськогосподарської техніки (історія започаткування)
Фесько Ю.О.
Питання технології виробництва селітри в роботах професора Харківського університету Фердінанда Гізе
Лупаренко Г.В.
Первісток вітчизняного тракторобудування
ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ
Карамаш С.Ю. Богдан О.М.
З історії київського радіо і телебачення
Татаринов С.І.
Солеваріння в Бахмуті і Торі в XVII - початку XIX ст.
Примак О.І.
Автоматизація птахівництва: фрагменти історії
НАУКОВІ ТОВАРИСТВА, ШКОЛИ, ЗВ’ЯЗКИ
Юрчишин О.Я.
Становлення і розвиток наукової школи по створенню затискних механізмів в НТУУ „КПІ”
ВИДАТНІ ІНЖЕНЕРИ
Константинов В.О. Татарчук В.В.
Професор Г.К. Дементьєв − видатний вчений в галузі будівельних матеріалів
Пістоленко І.О. Кованько О.М.
Віхи біографії і внесок у розвиток аеронавтики
ПАМ’ЯТКИ ТЕХНІКИ
Ієвлева В.П.
Досвід охорони промислової спадщини за кордоном (на прикладі Польщі)
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Публікація Н.І. Пугач
Тимошенко С.П. Виступ перед викладачами та учнями Роменської середньої школи №2 2 липня 1967 року