Державний політехнічний музей

Зміст випуску №7

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ
Мудрук О.С.
Особливості досліджень у царині історії науки і техніки
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ
Жадкевич О.М.
Етапи розвитку і обґрунтування періодизації технологій паяння
Тверитникова О.Є.
Організація досліджень в галузі електротехніки в Харківському технологічному інституті наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ МИНУЛОГО
Гаха В.А.
„Віденське світло”
Примак О.І.
Історія виникнення „автоматичних пристроїв” далекої давнини
ІНЖЕНЕРНА НАУКА І ОСВІТА
Бєсов Л.М. Звонков Є.Ю.
Вища технічна школа України на початку ХХІ століття
Бабай І.М.
Хімія як наукова та навчальна дисципліна у Харківському технологічному інституті (1885-1914 рр.)
Зозуля М.В.
Зміни у структурі Харківського політехнічного інституту у 1950-1970 роки
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ
Хоменко Л.Г.
Створення вітчизняних ЕОМ другої черги першого покоління (роки 1955-1959)
Пономаренко Р.О.
Науково-технічні інновації на залізничному транспорті України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть
ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ
Ткаченко Ю.В.
Поява та подальший розвиток електроенергетики на Харківщині
Лижичка Б.М.
Розвиток гідроенергетики в Карпатському регіоні
Бистріченко Г.В.
Відображення умов праці та побуту працівників ХПЗ напередодні та підчас Великої Вітчизняної війни в музеї ДП „З-д ім. Малишева”
НАУКОВІ ТОВАРИСТВА, ШКОЛИ, ЗВ’ЯЗКИ
Корнієнко О.М.
Діяльність Імператорського Російського технічного товариства з розвитку електротехно-логій
Федоренко І.В.
На шляху до ракетно-ядерного паритету (внесок наукової школи М.Ф. Герасюти в створення СП ПРО)