Державний політехнічний музей

Зміст випуску №8

ІНЖЕНЕРНА НАУКА І ОСВІТА
Олексенко В.М.
Історія підготовки спеціалістів у Харківському політехнічному інституті
Черниш І.М.
Харківський хіміко-технологічний інститут ім. С.М. Кірова (ХХТІ) у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945)
Криленко І.М.
Інститут танкових військ імені Верховної Ради України: етапи розвитку (1960 – 1990 роки)
Гламазда М.М., Парійська Л.П.
В.С. Кульженко − один з провідних організаторів вітчизняної поліграфічної освіти
Зозуля М.В.
Організація науково-дослідних робіт у Харківському політехнічному інституті на замовлення промисловості у 50-60-і роки ХХ ст.
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ
Ларін А.О.
Становлення теорії коливань механічних систем: історичний огляд
Антоненко К.Б.
Досвід дослідження розвитку електроніки з точки зору удосконалення елементної бази.
ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ МИНУЛОГО
Дормідонтов А.Г., Зіатдінов Ю.К., Шевченко Я.Д.
Досягнення стратегічного паритету між СРСР і США
Крипак Ю.В.
Історія впровадження та використання залізобетону у спорудах на Придніпровській залізниці
ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ
Карамаш С.Ю., Кобзар В.В., Кобзар О.В.
Документи Державного архіву м. Києва з історії прокладання київської каналізації
НАУКОВІ ТОВАРИСТВА, ШКОЛИ, ЗВ’ЯЗКИ
Морозов В.В.
Загальні з’їзди представників російських залізниць та їх вплив на розвиток залізничного транспорту на Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть)
ВИДАТНІ ІНЖЕНЕРИ І НАУКОВЦІ
Боярська Л.О.
А.В. Думанський − засновник колоїдної хімії в Україні
Обуховський В.В.
Внесок А.Абрагамсона в розвиток каналізації м. Києва
ПАМ’ЯТКИ ТЕХНІКИ
Ієвлева В.П.
Виявлення та облік пам’яток науки і техніки в Україні
Дворкін І.В.
Становлення і розвиток художньо-промислових музеїв в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття)
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Константинов В.О., Панфілов А.О.
Календарі − джерело для вивчення історії техніки