Державний політехнічний музей

Зміст випуску №9

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Шкепу М.О.
Праця Ф.Юнгера “Досконалість техніки” в контексті інформаційної доби
ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ І ПІДПРИЄМСТВ
Харук А.І. Мудрук О.С., Шквира З.А.
Деякі аспекти виробничої діяльності запорізького авіамоторного заводу
Хоменко Т.В.
Проблеми розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні в кінці ХІХ  на початку ХХ ст.
Сторожук Л.О.
Формування і розвиток засобів переробки зерна для тварин в Україні в другій половині ХХ ст.
Коцур Н.І.
Розвиток санітарно-гігієнічної справи в Україні у 1884-1917 рр.
Парійська Л.П.
Зародження поліграфічного машинобудування в Україні
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ
Сакалош Т.В.
Інновації інформаційно-комунікаційних технологій: еволюція та тенденції розвитку
Ничай О.О.
Нариси з історії розвитку методів інтро-скопії
Юсупов В.В.
Проблеми застосування технічних засобів при встановлені алібі у досудовому слідстві
Лижичка Б.М.
Розвиток освітлення
ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ МИНУЛОГО
Антоненко К.Б.
Важливий етап розвитку електроніки  напівпровідниковий транзистор
Богомоленко О.В.
Від “діода Стасіва” до транзистора
Анісімов К.В.
Середні танки в США періоду Другої світової війни
ВИДАТНІ ІНЖЕНЕРИ І НАУКОВЦІ
Руднєва М.Г., Головко І.В.
Командор Почесного легіону (життя і творчий шлях творця вітчизняного “Максима” П.П. Третякова)
ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА І НАУКА
Татарчук В.В.
Зародження та становлення системи вищої авіаційної освіти в Україні та в Росії (19181930 рр.)
Зозуля М.В.
Історіографія розвитку Харківського політехнічного інституту на етапі НТР
Любухін В.А.
Зародження, становлення і розвиток кафедри двигунів внутрішнього згорання НТУ “ХПІ”
Криленко І.М.
Система військової освіти України: історико-методологічні аспекти
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
Синельников В.В.
Польове спорядження німецького піхотинця у роки Другої світової війни
ЗНАМЕННІ ДАТИ
Добровольська Е.М., Добровольський В.О.
Видатний англійський астроном Галлей (до 350-річчя від дня народження)