Державний політехнічний музей

Зміст випуску №13

Вивчення історії техніки
Баштова Л.С.
Ф.Ф. Терещенко – славетний нащадок відомого роду
Єрмолов П.П.
Доповіді з історії досліджень у галузі радіотехнологій на 23-му Міжнародному конгресі з історії науки і техніки (Будапешт, 28 липня – 2 серпня 2009 р.)
Технічні досягнення минулого
Гринь Г.І. Кузнєцов П. В.
Історія створення промислового виробництва нітратної кислоти в Україні (кінець ХІХст. – поч. ХХ ст)
Лупаренко Г.В.
До історії підготовки інженерів сільськогосподарського машинобудування і тракторобудування у Київському політехнічному інституті
Розвиток технічних ідей
Міщенко Н.М.
Штучний інтелект: історія однієї ідеї академіка В. М. Глушкова
Історія галузей та підриємств
Соколов В.Ю.
Розвиток виробничих технологій та становлення хімії як окремої галузі науки й освіти в Україні у ХVІ ІІ ст.: європейський контекст
Харук А.І.
Деякі питання історії вітчизняного літакобудування періоду 70-х – 80-х рр. ХХ ст.
Наукові товариства, школи, зв'язки
Білоцький О.В.
Віталій Никифорович Гриднєв і педагогічна школа підготовки фахівців у КПІ з металознавства, термічної обробки та фізики металів
Видатні вчені та інженери
Перелигіна Л.С.
До маловідомого з життя І.І. Сікорського
Чернега Д.Ф.
М.І. Мозговой – випускник КПІ, видатний інженер

 

Наші автори