Державний політехнічний музей

Еволюція розробок у галузі штучного інтелекту в Україні та світі

Олександр Подгаєцький


Анотація: В статті показано шлях, який пройшла наука з вивчення штучного інтелекту з 1950-х років до її сучасного стану. Стаття торкається важливих етапів розробки ШІ в Україні та світі. Зокрема, висвітлено такі питання історії ШІ як історія нейрокомп'ютерів, евристич- них програм і програм для гри в шахи; історії біологічної кібернетики та еволюції теорії розпіз- навання образів і мови. У статті проілюстрований науковий внесок в дану проблематику віт- чизняних учених – М.М. Амосова, В.А. Ковалевського, М.І. Шлезінгера, Т.К. Вінцюка, М.М. Ботвин- ника, Д.О. Поспєлова та Т.А. Таран. Наведено матеріали, які вказують, що вітчизняний читаю- чий автомат «ЧАРС» не поступався західним зразкам, залишаючись економічно вигіднішим. Автор розглядає також розвиток «програм-співрозмовників» і експертних систем.

Ключові слова: обчислювальна техніка, штучний інтелект, комп’ютери, наука, історія штучного інтелекту, розпізнавання образів, експертні системи, Україна


  повний текст (PDF)