Державний політехнічний музей

Построение концептуальных основ кибернетики и первые безламповые ЭВМ (1959 – 1963)

Лев Хоменко, Ольга Шульга


Анотація: Розглянуто етап входження в період кібернетичного ентузіазму та побудови концепції теоретичного апарату кібернетики, який дав змогу закласти науковий базис для постановки довгострокових програм розвитку кібернетичних знань, створення транзисторних ЕОМ, засобів програмування та формування поняття математичного забезпечення. Досліджена структура наукового апарату кібернетики, що включає ряд наукових напрямків. Розглянуто зародження специфічної для кібернетики проблематики штучного інтелекту і експериментального методу в складних системах (машинне моделювання). В основу довгострокової програми підвищення ефективності ЕОМ покладена розробка концепції математичного забезпечення (систем програмування) і нових напрямків в ОТ (універсальні обчислювальні машини, спеціалізовані машини, цифрові керуючі машини). Створенням керуючих ЕОМ та випробуванням системних форм їх застосування започаткована комплексна автоматизація виробництва. Показана пріоритетна роль українських вчених у виборюванні цих досягнень. Надано аналіз негативних факторів, які загальмували прогрес у галузі ОТ та автоматизації виробництва.

Ключові слова: кібернетика, автоматизація виробництва, спеціалізовані ЕОМ, цифрові керуючі машини


  повний текст (PDF)