Державний політехнічний музей

Військово-технічний аспект у діяльності Харківського авіазаводу (60-ті – 80-ті роки XX століття)

Андрій Харук


Анотація: У статті досліджено основні тенденції розвитку військових програм, що реалізува- лись на Харківському авіазаводі. Розглянуто питання створення на цьому підприємстві військо- вих варіантів пасажирських літаків Ту-124 і Ту-134, виробництва безпілотних літальних апара- тів Ту-141, крилатих ракет Х-55, а також легких військово-транспортних літаків Ан-72. Показа- но, що виробництво техніки військового призначення посідало значне місце у виробничій діяль- ності Харківського авіазаводу (Харківського авіаційного виробничого об'єднання) у 1960–1980 ро- ках. Зроблений аналіз спирається в основному на опубліковані матеріали і може бути поглибле- ний завдяки подальшому вивченню відповідних архівних фондів.

Ключові слова: авіація, літак, літакобудування, авіаційна промисловість, Харківський авіаційний завод, Харківське авіаційне виробниче об’єднання


  повний текст (PDF)