Державний політехнічний музей

Київський політехнічний інститут: історія авіаційного напрямку діяльності (перша третина ХХ століття)

Віталій Татарчук


Анотація: В статті подано загальний огляд історії авіаційного напрямку освіти й техніки в Київському політехнічному інституті (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): діяльність першої авіаційної організації в Україні – студентського повітроплавного гуртка, конструювання і побу- дова різноманітних літаючих апаратів студентами й викладачами інституту, їх робота в Київському товаристві повітроплавання, функціонування в роки Першої світової війни одного з перших в Україні авіаційних підприємств – авіаційно-автомобільних майстерень, спроба органі- зації підготовки авіаційних спеціалістів в царський період та в часи Громадянської війни, а та- кож підготовка кадрів для радянської авіаційної промисловості й заснування в 1933 році на основі авіаційного факультету КПІ Київського авіаційного інституту (зараз – Національний авіаційний університет). Накопичений досвід, сильні авіаційні традиції і зростаюча потреба в авіаційних фахівцях вже в незалежній Україні дозволили відкрити у 1993 році в КПІ спеціальний Факультет авіаційних і космічних систем (ФАКС).

Ключові слова: освіта, повітроплавання, авіація, повітроплавний гурток, Київське товариство повітроплавання, Авіаційне науково- технічне товариство при КПІ, авіаспеціалізація, авіаційний факультет, Київський політехнічний інститут, Київський машинобудівний інститут


  повний текст (PDF)