Державний політехнічний музей

До витоків наукової та навчальної роботи з технології органічних речовин у Харківському технологічному (Хіміко-технологічному) інституті: до 160-річчя з дня народження професора О.П. Лідова

Інна Шульга


Анотація: В статті проведено історико-біографічний аналіз діяльності проф. О.П. Лідова та оцінено його внесок у становлення наукової і навчальної роботи з технології органічних речовин у ХТІ На підставі архівних документів створено портрет ученого як людини самовідданої улюбленій справі, чесної та доброзичливої. Впродовж 30-річної науково-педагогічної діяльності в ХТІ проф. О.П. Лідов створив ґрунтовну навчально-методичну базу з спецкурсів технології органічних та фарбувальних речовин, упорядкував матеріально-технічну базу кафедри, відкрив газовий завод. Показано, що під його керівництвом відбулося становлення як науковців Б.Н. Тютюнникова, Г.М. Гулінова, М.І. Кузнєцова, які розвинули у ХХТІ наукові напрямки з технології жирів, фарбників та коксування. Відзначено, що проф. О.П. Лідов підтримав наукові дослідження хіміка-органіка С.О. Фокіна. Крім досліджень з технології органічних та фарбувальних речовин, проф. О.П. Лідов активно працював над тематикою, пов’язаною із виділенням та вивченням інертних газів, що містять вуглець, азот та водень. Подальше вивчення науково-технічної спадщини проф. О.П. Лідова та його послідовників дозволить вирішити питання визначення наукової школи ученого.

Ключові слова: хімічна технологія органічних речовин, історико-біографічний аналіз діяльності проф. О.П. Лідова, технологія жирів, технологія фарб та напівпродуктів, технологія коксування, Харківський технологічний (хіміко-технологічний) інститут


  повний текст (PDF)