Державний політехнічний музей

Діяльність Івана Йосиповича Дронга протягом 60-х – середині 80-х років ХХ століття в контексті розвитку конструкції тракторної техніки

Григорій Лупаренко


Анотація: В статті на основі фактів викладених в наративних джерелах, засобах масової інформації та опублікованих наукових дослідженнях висвітлено діяльність І.Й. Дронга протягом 60–80-х років ХХ століття. Зазначено основні проблеми дослідження цього періоду діяльності конструктора. Визначено напрямок діяльності Івана Йосиповича на різноманітних адміністративних посадах, зокрема в міністерстві автотракторної промисловості СРСР. Визначено зміст та напрямки роботи І.Й. Дронга в Науковому автотракторному інституті з просування принципово нової схеми інтегрального трактора ЛТЗ-145. Здійснено спробу об’єктивної оцінки конструкції тракторів інтегральної та класичної схеми, перспектив їх впровадження у виробництво на фоні тенденцій в економіці та державному управлінні СРСР. На основі викладених фактів зроблено висновок про об’єктивну принциповість позиції зайнятої І.Й. Дронгом в суперництві концепцій тракторів. Визначено, що в сформованих обставинах неможливо було перебороти бюрократичну систему з метою впровадження у виробництво концептуально нової машини.

Ключові слова: тракторобудування, інтегральний трактор, Іван Дронг


  повний текст (PDF)