Державний політехнічний музей

Внесок інженера-конструктора О.С. Раєвського в модернізацію типів паровозів на теренах України

Олена Сорочинська


Анотація: У статті висвітлюється внесок видатного вітчизняного діяча, вченого, інженера-конструктора О.С. Раєвського в розвиток вітчизняного паровозобудування. Показана історія створення основних типів паровозів, які експлуатувалися на території України та в Російській імперії. Висвітлено причини створення нових типів паровозів, а також модернізація вже існуючих. Проаналізовано діяльність інженера О.С. Раєвського в галузі паровозобудування. Висвітлені його основні експерименти в галузі паровозобудування, які він намагався втілити вжиття. У статті дана оцінка його науковій роботі, а також проаналізовано та висвітлено, що крім позитивних моментів при створенні більш потужних паровозів було багато й недоліків, які були виявленні вже при експлуатації нових типів паровозів на залізницях Російської імперії. У статті висвітлено історію діяльності Харківського паровозобудівного заводу під керівництвом начальника паровозотехнічної контори О.С. Раєвського.

Ключові слова: Олександр Раєвський, паровоз, конструювання, проектування


  повний текст (PDF)