Державний політехнічний музей

Реструктуризація Інституту електродинаміки Академії наук України впродовж 1963-1970 рр.

Олена Тверитникова


Анотація: Досліджено період реорганізації Інституту електродинаміки Академії наук України на початку 1960-х рр. Проаналізовано зміни кадрового складу установи та структурні перебудови з метою поглиблення наукових досліджень, розширення профілю дослідної тематики. На основі опрацювання архівних матеріалів висвітлено внесок учених Інституту електродинаміки у створення наукової бази для розвитку електротехнічної промисловості другої половини ХХ ст.

Ключові слова: Національна Академія наук України, Інститут електродинаміки, наука, науково-дослідна робота, електротехніка.


  повний текст (PDF)