Державний політехнічний музей

Головний редактор

Ільченко М.Ю., академік НАН України

Редакційна колегія

(в алфавітному порядку)

Астрелін І.М., доктор технічних наук
Бєсов Л.М., доктор історичних наук
Бобир М.І., доктор технічних наук (заступник головного редактора)
Буравченко А.О., доктор історичних наук
Воронов С.О., доктор технічних наук (заступник головного редактора)
Гуржій О.І., доктор історичних наук
Добровольський В.О., доктор фізико-математичних наук
Збруцький О.В., доктор технічних наук
Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук
Коптюх Ю.В., кандидат історичних наук
Костилєва С.О., доктор історичних наук
Лисенко О.М., доктор технічних наук
Лихолат О.В., доктор історичних наук
Лупаренко Г.В., кандидат історичних наук (відповідальний секретар)
Міночкін А.І., доктор технічних наук
Мордвінцев В.М., доктор історичних наук
Ніколенко М.Г., кандидат технічних наук
Новіков Б.В., доктор філософських наук
Пилипчук О.Я., доктор біологічних наук
Реєнт О.П., член-кор.НАН України (заступник головного редактора)
Рибін О.І., доктор технічних наук
Сидорчук Т.М., кандидат історичних наук
Слободян Л.Р., кандидат технічних наук
Ховрич С.М., кандидат історичних наук
Яндульський О.С., доктор технічних наук


Технічний редактор: Плівак Ю.В.