Державний політехнічний музей

Головний редактор

Ільченко М.Ю., академік НАН України

Редакційна колегія

(в алфавітному порядку)

Астрелін І.М., доктор технічних наук
Бєсов Л.М., доктор історичних наук (незалежний рецензент)
Бобир М.І., доктор технічних наук (заступник головного редактора)
Вуксанович-Мацура З., доктор архітектури
Збруцький О.В., доктор технічних наук
Костилєва С.О., доктор історичних наук
Котовський В.Й., доктор технічних наук
Литвинко А.С., доктор історичних наук
Лупаренко Г.В., кандидат історичних наук
Мікульонок І.Л., доктор технічних наук (заступник головного редактора)
Новіков Б.В., доктор філософських наук
Пилипчук О.Я., доктор біологічних наук (незалежний рецензент)
Писаревська Н.В.,
Пономаренко Л.П., кандидат фізико-математичних наук
Реєнт О.П., член-кореспондент НАН України (заступник головного редактора)
Рижева Н.О., доктор історичних наук
Савчук В.С., доктор історичних наук
Сидорчук Т.М., кандидат історичних наук
Талас С., доктор філософії
Тарнавський І.С., доктор історичних наук
Татарчук В.В., (відповідальний секретар)
Хитровська Ю.В., доктор історичних наук
Шинкаренко В.Ф., доктор технічних наук
Яндульський О.С., доктор технічних наук


Технічний редактор: Плівак Ю.В.