Державний політехнічний музей

Зміст випуску №10

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ
Іванців Л. Г.
Педагогічна цінність історичних знань у технічному навчанні
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ТЕХНІКИ
Печенюк І.С.
Зброярська справа Давньої Русі як джерело при вивченні історії науки і техніки
ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ МИНУЛОГО
Бесхмельніцина М.М., Верба В.Ю.
Гончарство Трипілля в порівнянні з сучасними технологіями виробництва кераміки. Погляд крізь віки
Топальський В.Л.
Облогова техніка у давньоруський період і особливості її застосування
Слюсаренко П.М.
Військова техніка та озброєння Армії Української Народної Республіки зразка 1920 року: історичний аспект
ІНЖЕНЕРНА НАУКА І ОСВІТА
Марченко О.С.
Колекція фізичних приладів ХІХ – початку ХХ століть Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Черниш І.М.
Харківський політехнічний інститут у часи німецької окупації (1941 – 1943 рр.)
Добровольський В.О.
З історії кафедри диференціальних рівнянь НТУУ ”КПІ"
РОЗВИТОК ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ
Хоменко Л.Г.
Построение концептуальных основ кибернетики и первые безламповые ЭВМ (1959 – 1963 гг.)
ІСТОРІЯ ГАЛУЗЕЙ ТА ПІДПРИЄМСТВ
Котенко В.В., Нонік Л.Ю.
Українське Полісся: від рудень до металургійних заводів
Харук А.І.
Основні виробничі програми Запорізького авіамоторного заводу в 308х – на початку 408х рр. ХХ ст.
НАУКОВІ ТОВАРИСТВА, ШКОЛИ, ЗВ’ЯЗКИ
Кушлакова Н.М.
Харківське математичне товариство в період реорганізації системи вищої освіти на початку ХХ ст.
Філіпович Є.О., Філіпович Ю.Ю.
Роль і місце Російського Технічного товариства та Сільськогосподарського наукового комітету України в історії Національного університету водного господарства та природокористування. Частина І
ВИДАТНІ ВЧЕНІ ТА ІНЖЕНЕРИ
Мошинська К.С.
Організатор вузівської науки в Україні – видатний вчений у галузі механіки та опору матеріалів Віктор Кирпичов (8.10.1845 – 20.10.1913)
ПАМ’ЯТКИ ТЕХНІКИ
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.
Досвід збереження та музеєфікації промислового об’єкта лісогосподарчого призначення у НІЕЗ ”Переяслав"
ЗНАМЕННІ ДАТИ
Список видатних науковців, кандидатури яких пропонуються для проведення наукових читань в ДПМ при НТУУ ”КПІ” в 2007 році

 

Завантажити весь випуск одним файлом (pdf)