Державний політехнічний музей

Деякі питання формування науково-педагогічного складу Львівського політехнічного інституту у 60-х – 80-х роках ХХ століття

Анна Гелеш


Анотація: На основі аналізу опублікованих й архівних матеріалів у статті досліджено основні питання щодо структурних перетворень та формування складу науково-педагогічних кадрів у Львівському політехнічному інституті під впливом науково-технічної революції. У другій половині ХХ ст., відповідно до потреб народного господарства, науково-дослідних та інших установ і підприємств, зростала потреба у підготовці наукових кадрів. Зважаючи на ці обставини 60–80-ті роки ХХ ст. позначені прискореним кількісним і якісним розвитком інституту: відбувалося відкриття нових факультетів; започатковувалися нові напрямки підготовки спеціалістів; зростав контингент студентів, відповідно збільшувався викладацький склад. Особливого розвитку набула і науково-дослідна робота Львівського політехнічного інституту: проводилась в багатьох галузях науки і техніки.

Ключові слова: науково-дослідна робота, Львівський політехнічний інститут, науково- технічна революція, формування складу науково-педагогічних кадрів


  повний текст (PDF)