Державний політехнічний музей

Книги з приватної бібліотеки викладача Київської політехніки І.Г. Рекашева у фонді рідкісної і цінної книги НТБ НТУУ «КПІ»

Марина Мірошниченко


Анотація: Статтю присвячено книгам з приватної книгозбірні одного з викладачів Київської політехніки, що були подаровані бібліотеці на початку її формування. Зроблена спроба дослідження видань з різних галузей науки і техніки, а також навчальних посібників ХІХ ст.; історії їх побутування, шляхом ретельного вивчення поліграфічних елементів (обкладинок, форзаців, титульних листів), друкарських і власницьких печаток, дарчих написів та інших книжкових маргіналій. Зібрані нечисленні біографічні дані власника – викладача нарисної геометрії Ісидора Григоровича Рекашева та інформація про іншого дарувальника – професора Київського університету І.І. Рахманінова. Стаття включає свідчення про майже тридцять видань російською, німецькою, французькою та англійською мовами, авторами яких є видатні вчені, викладачі університетів і різних технічних навчальних закладів, інженери країн Європи і Росії. Хронологічні рамки: 1804–1889. Серед видань – унікальні підручники початку ХІХ століття з математики, механіки, астрономії, фізики, що до сьогоднішнього дня лишаються видатними зразками навчальної літератури. Кожне з представлених творів є цінною науковою пам’яткою, що відображає певний історичний етап становлення і розвитку окремих наукових дисциплін та навчальних посібників для політехнічної школи. Для написання статті були використані офіційні документи та історичні матеріали Київського політехнічного інституту початку ХХ століття (що збереглися в бібліотеці); матеріали сайтів київських вищих навчальних закладів (зокрема, Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка) та електронних ресурсів з питань історії і розвитку вищої технічної освіти в Україні.

Ключові слова: історія Київського політехнічного інституту, історія технічної освіти, наукова бібліотека, рідкісні і цінні книжкові видання, І.Г. Рекашев, І.І. Рахманінов, історія політехнічного підручника


  повний текст (PDF)