Державний політехнічний музей

Генезис конструкцій ручних ткацьких верстатів (до питання аналізу)

Маргарита Тищук


Анотація: У статті проведено аналіз генезису конструкції ручних ткацьких верстатів за матеріалами роботи експедиційного дослідження території Українського Полісся. До вивчення залучено найбільш характерні зразки ручних ткацьких верстатів з території Волині та Рівненщини, а також простежено їхній зв'язок У статті проведено аналіз генезису конструкції ручних ткацьких верстатів за процесу їхнього вдосконалення з моделями вертикального та горизонтального типів. Для пояснення генезису вдосконалення конструкції ткацьких верстатів використано значну кількість спеціальних термінів, що пояснюють і розширюють уявлення про їхню будову. З метою отримання достатньої кількості відомостей під час аналізу зазначеного питання використано різні методи дослідження: загальнонаукові, міждисциплінарні, власне історичні та джерелознавчо-історіографічні. Показано зв'язок виготовлення ткацьких верстатів з використанням переважаючих для вказаних територій видів лісової рослинності.

Ключові слова: генезис, конструкція, ткацький верстат, Волинь, Рівненщина, методи дослідження


  повний текст (PDF)