Державний політехнічний музей

До питання про стан авіаційної промисловості України в першій половині 20-х років ХХ століття

On the state of the aviation industry of Ukraine in the first half of the 20-ies of XX century


Анотація: У статті досліджено стан авіаційної промисловості України в першій половині 20-х років ХХ століття. Відзначено, що розвиток галузі характеризувалась, з одного боку, ліквідацією старих заводів, що вели свою історію з часів Першої світової війни, або з довоєнних. Ця ліквідація могла бути практично одномоментною (для дрібних підприємств), або ж набувала форми більш чи менш тривалої "агонії" (заводи "Анатра"). З іншого боку, з’являються нові підприємства – в першу чергу, Київський авіазавод. Така хаотична картина зумовлювалась, насамперед, відсутністю чіткого бачення майбутнього галузі як з боку союзного, так і українського керівництва. Виробництво авіатехніки було зведене до мінімум, підприємства ж займались в основному ремонтом.

Ключові слова: авіація, літак, літакобудування, авіаційна промисловість, авіаційний завод


  повний текст (PDF)