Державний політехнічний музей

Основні етапи життя та діяльності видатного кораблебудівника В. П. Костенка (1881―1956)

Олена Сандурська


Анотація: В статті висвітлюється діяльність корабельного інженера В.П. Костенка на території Росії і України, проаналізовано його внесок у розвиток вітчизняного суднобудування і флоту. Дається характеристика створених Володимиром Полієвктовичем принципово нових форм суден та унікальних для його часу суднобудівних заводів. Важливого значення набувають і наукові доробки корабельного інженера, зокрема ― теорія судна, теорія хвильового опору та необхідність збільшення бойового захисту кораблів. В своїх роботах вчений керувався як вітчизняним, так і значним зарубіжним досвідом. Також, автором здійснено спробу розкрити особистість Володимира Полієвктовича як відомого проектувальника, корабельного інженера, публіциста, політичного і громадського діяча. Маємо, крім того, зазначити, що теоретичні і практичні досягнення В.П. Костенка мали велике значення для розвитку вітчизняного кораблебудування і набагато випередили свій час.

Ключові слова: Володимир Костенко, суднобудування, лінійний корабель, регіональне співробітництво в техніці


  повний текст (PDF)