Державний політехнічний музей

Діяльність Астрономічної обсерваторії Київського університету Св. Володимира в 1845―1870 роках

Сергій Салата


Анотація: В статті висвітлена діяльність Астрономічної обсерваторії Київського університе‐ту Св. Володимира (нині Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка) під керівництвом В. Ф. Федорова і А. П. Шидловського. Відзначено, що В. Ф. Федоров піклувався про оснащення об‐серваторії астрономічними приладами і комплектуванням унікальної бібліотеки. Відмічено тур‐боту В. Ф. Федорова про забезпеченість науковими кадрами обсерваторії. За період його дирек‐торства працювали: астроном‐спостерігач К. С. Полухтович — допомога якого у встановленні нових інструментів надала стимул активізації роботи обсерваторії; В. К. Пилипенко — астро‐ном‐спостерігач, сам виготовив кілька приладів; асистент професора І. І. Федоренко — викладав курси астрономії та геодезії та проводив практичні заняття зі студентами. В. Ф. Федоров розпочав регулярні спостереження затемнень сонця. Розкрита роль відомого вченого‐астро‐нома А. П. Шидловського на посаді директора обсерваторії, зокрема проведена ним рекон‐струкція, під час якої було збудовано новий павільйон для рефрактора, придбане нове астро‐номічне обладнання, розпочато регулярні астрономічні спостереження на відновленому рефрак‐торі, великому пасажному інструменті та на переносному вертикальному колі Репсольда. Пока‐зана діяльність астрономів‐спостерігачів О. І. Громадського та І. А. Востокова.

Ключові слова: астрономія, обсерваторія, університет, діяльність, реконструкція


  повний текст (PDF)