Державний політехнічний музей

Випускники КПІ у витоків електрошлакових технологій

Олександр Лютий


Анотація: 80 років свого існування відзначає Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона. Впер¬ше у світі тут були створені нові технології виробництва високоякісних металів і сплавів. У створенні інноваційних технологій великий внесок зробили випускники Київського політехнічно‐го інституту на чолі з академіком Б. Є. Патоном. В 1949 році Б. Є. Патон і Г. З. Волошкевич роз‐робили новий процес зварювання металів – електрошлакове зварювання. Електрошлаковий про‐цес був використаний для одержання шва високої якості. В ІЕЗ ім. Є. О. Патона був створений відділ електрошлакового переплаву для наукових досліджень і впровадження нових металургій‐них технологій, яким керував Б. І. Медовар. Вперше у світі була заснована нова галузь – спеціальна електрометалургія. Сталь високої якості випускають на заводах України, Російської Федерації, Швеції, Великобританії, США й інших країн і застосовують для виготовлення виробів атомної промисловості, суднобудування, танків т.п.

Ключові слова: металургія, електрозварювання, спеціальна електрометалургія, Інститут електрозварювання, електрошлакова технологія, Київський політехнічний інститут


  повний текст (PDF)