Державний політехнічний музей

Бібліометричний та тематичний аналіз наукової спадщини М. Н. Шевченка (1909–1995) – українського вченого‐болотознавця

Катерина Чередник


Анотація: Методом бібліометричного аналізу встановлено пріоритетні напрями наукової діяльності вченого‐болотознавця М. Н. Шевченка. Учений залишив нащадкам розробки теоре‐тичних і технологічних основ меліоративного землеробства на осушуваних землях, які ґрун‐туються на встановлених закономірностях зміни воднофізичних та агрохімічних властивостей торфовищ; визначених з параметрами водного режиму і структурної меліорації, на системі удобрення, особливостях вирощування сільськогосподарських культур тощо. Результати науко‐вих досліджень, виконаних особисто доктором сільськогосподарських наук М. Н. Шевченком і під його керівництвом, узагальнено в системі нормативно‐методичного агротехнічного й екологіч‐ного забезпечення сільськогосподарського використання осушуваних земель.

Ключові слова: М. Н. Шевченко, сільськогосподарська дослідна справа, сільськогосподарське освоєння болотних ґрунтів, меліорація


  повний текст (PDF)