Державний політехнічний музей

Зміст випуску №21

Вивчення історії техніки
Євген Вдовиченко
Формування підводного флоту Російської імперії на Чорному морі напередодні Першої світової війни
Технічні досягнення минулого
Ірина Пістоленко
Внесок конструктора, винахідника П. А. Івенсена у розвиток авіаційної, ракетно‐космічної та інших галузей техніки
Інженерна наука і освіта
Галина Звонкова
Академічна наука України: екскурс у 1960‐1980‐і роки
Юлія Овчаренко
Закордонні зв`язки Фізико‐технічного інституту низьких температур (ФТІНГ) у 60-ті – 80-ті роки ХХ століття
Ігор Мікульонок
Науково–освітня школа НТУУ «КПІ» з процесів та обладнання виробництва і перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей
Еволюція ідей
Антоніна Ферчук
Солодких справ майстер Чєріковський Микола Васильович
Історія галузей та підприємств
Андрій Харук
Деякі аспекти раннього періоду діяльності дослідно-конструкторського бюро О.К. Антонова
Наукові товариства та школи
Марина Гутник, Олег Морачковський
Механіка в НТУ «Харківський політехнічний інститут». Науковий доробок Анатолія Васильовича Бурлакова
Андрей Ларин
Историография в изучении развития теории механических колебаний
Єва Філіпович
Забутий директор нашого «Водника»
Видатні вчені та інженери
Михайло Ільченко
Видатний конструктор двигунів Іван Коваль
Александр Фирсов
Неизвестные и малоизвестные факты из жизни и деятельности инженера Б.Г. Луцкого: к 150‐летию со дня рождения

 

Завантажити весь випуск одним архівом (zip)