Державний політехнічний музей

Внесок В. Г. Гриневецького в розвиток конструкцій парових машин

Юлія Косовець


Анотація: Гриневецький Василь Гнатович (1871-1919) – вчений у сфері теплотехніки, професор (1900). Вперше у світі зробив тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згоряння (1907); запропонував закінчену схему теплового розрахунку котлоагрегату, розробив теорію робочого процесу парової машини, створив проекти комбінованих теплосилових пристроїв (установок) У 1909 р. за проектом В. Г. Гриневецького було збудовано двохтактний двигун внутрішнього згоряння подвійного розширення для тепловозу. У наукових працях В. Г. Гриневецького дається правильна оцінка значення тепловозної тяги, накреслені шляхи конструювання тепловозів.Зроблено висновок, що В.Г. Гриневецький вирішив низку завдань в галузі теплотехнічних випробовувань парової машини. Першими кроками молодого вченого у цьому напряму було проектування машин, особливо багато уваги він присвятив питанням термодинаміки.Потрібно зазначити, що протягом усього його творчого життя сфера його наукових інтересів полягала в дослідженні робочих процесів парових машин і двигунів внутрішнього згорання.Займаючись питаннями проектування парових машин, вчений підкреслював, що в наукових колах багато уваги приділялось їх конструкціям і відносно мало фізичним процесам всередині них.Формуючись як молода наукова особистість, власні наукові дослідження він розпочав спочатку у сфері проектування парових машин, а вже тільки згодом перейшов до теплотехнічних процесів.

Ключові слова: В. Г. Гриневецький, теплотехніка, двигун внутрішнього згорання,робочі процеси парових машин, парова машина, тепловоз


  повний текст (PDF)