Державний політехнічний музей

Розвиток наукового забезпечення галузі механізації і електрифікації сільського господарства Української РСР у 60-х роках ХХ століття

Алла Білоцерківська


Анотація: Головним завданням даного дослідження є відтворення історії розвитку галузі механізації та електрифікації, а також її наукового забезпечення в Українській РСР у 60-х рр. ХХ ст. У статті розглянуто урядові рішення щодо розвитку вищезгаданої галузі у досліджуваний період. З’ясовано, що питаннями наукового забезпечення галузі механізації та електрифікації сільського господарства в 60-х рр. ХХ ст. в УРСР, в основному, займався Український науково-дослідний інститут механізації та електрифікації сільського господарства (Київська обл.) та підвідомчі йому дослідні станції. Інститут входив до мережі науково-дослідних установ Міністерства сільського господарства (МСГ) УРСР і підпорядковувався безпосередньо Управлінню науки, пропаганди і впровадження передового досвіду (з 1965 р. – Головному управлінню ільськогосподарської науки). У статті розкрито історію створення, діяльність, основні здобутки Інституту.

Ключові слова: механізація, електрифікація, сільське господарство, Міністерство сільського господарства, Український науково-дослідний інститут механізації та електрифікації сільського господарства.


  повний текст (PDF)