Державний політехнічний музей

Наукова спадщина професора Віктора Львовича Кірпічова

Сергій Радогуз


Анотація: У роботі проаналізовано науковий доробок професора В. Л. Кірпічова. Було виявлено значну диверсифікацію наукових робіт вченого, що засвідчило різнобічність особистості видатного науковця. Доведено, що, незважаючи на розпорошеність наукових інтересів, наукові студії В. Л. Кірпічова мали переважно піонерний характер. Опрацювання, систематизація та наукометричний аналіз доробку В. Л. Кірпічова дозволили встановити, що періоди високої організаційної активності співпадали із застійними явищами в науковій роботі. Проведена робота підтвердила гіпотезу, що в умовах напруженої організаторської роботи, вченому не залишалося достатньо часу на проведення власне наукових студій. Періоди високої організаційної активності збігалися із «затишшям» в науковій роботі і vise versa. Саме значне навантаження, пов’язане із адміністративною роботою, викликане безпрецедентним явищем, коли по-суті одна особа займалася організацією трьох вищих навчальних закладів, не дало вченому можливості більш повно реалізуватися на ниві науки. Хоча його наукові студії свідчать про значний науковий потенціал цієї видатної особистості. Наукові ідеї В. Л. Кірпічова знайшли своє продовження в роботах його учнів та послідовників – А. К. Зайцева, С. П. Тимошенка, К. Е. Реріха, М. В. Кірпічова, М. М. Савіна та інших.

Ключові слова: Віктор Львович Кірпічов, історія науки, історія вищої технічної освіти, історія прикладної механіки, опір матеріалів.


  повний текст (PDF)