Державний політехнічний музей

Використання автоматизованих систем управління на підприємствах Харківського тракторобудівного комплексу (1970‐1980рр.)

Наталія Писарська


Анотація: У статті розглянуто основні напрями діяльності підприємств Харківського тракторобудівного комплексу щодо запровадження до виробництва АСУ та ЕОМ. Виявлено причини, що не дозволяли повністю застосувати наявні ЕОМ на підприємствах. Акцентовано увагу на важливості автоматизації виробництва, як основної перспективи подальшого розвитку тракторобудівного комплексу. З’ясовано та докладно розглянуто скільки ЕОМ є на підприємствах та у якому вони перебувають стані. Зосереджено увагу на кадровому забезпеченні виготовлення продукції із застосуванням АСУ. Встановлено, як саме впливала наявність АСУ та ЕОМ на покращення кількісних та якісних показників роботи підприємств тракторобудівного комплексу Харківщини

Ключові слова: Харківський тракторобудівний комплекс, автоматизовані системи управління, електронні обчислювальні машини, кадрове забезпечення, ефективність виробництва.


  повний текст (PDF)