Державний політехнічний музей


Петро Кіндратович Худяков (1858‐1935) – вчений‐механік, один із засновників теоретичного машинобудування, педагог, громадський діяч, публіцист і бібліограф: до 160‐річчя від дня народження

Галина Салата


Анотація: У статті зроблено спробу окреслити ключові віхи життя і діяльності професора П. К. Худякова, відомого вченого, видатного представника школи машинобудування, талановитого педагога, активного громадського діяча, публіциста і бібліографа. Описано найважливіші етапи його творчого шляху, аналізуються основні роботи вченого. Відзначена ключова роль Л. Д. Проскурякова у становленні майбутнього вченого зі світовим ім’ям професора П. К. Худякова. Метою статті є відтворення ключових віх професійної діяльності П. К. Худякова. Методологічною основою дослідження є загальні принципи об’єктивності та історизму. Висновки роботи полягають у констатації факту про достеменно не досліджений науково‐ педагогічний доробок вченого. З’ясовано, що історія науки і техніки рівною мірою стосується людства і світу природи. Запропоновано твердження, що історіософія техніки передбачає осмислення техніки як продукту людської цивілізації у всесвітньо‐історичному масштабі. Запропонована дефініція про історію науки і техніки як міждисциплінарну галузь, що вивчає створення, розвиток і наслідки розвитку науки і техніки в культурних, історичних і соціальних контекстах

Ключові слова: Петро Кіндратович Худяков, Л. Д. Проскуряков, машинобудування, прикладна механіка, теоретичне машинобудування, науково‐педагогічна школа, історія науки і техніки


  повний текст (PDF)