Державний політехнічний музей

Редакційна політика збірника наукових праць «Дослідження з історії техніки»

Редакція постійно приймає рукописи до оприлюднення в черговому випуску збірника.

Редакція повідомляє автора про прийняття рукопису до розгляду, рішення про його оприлюднення або відхилення та час виходу з друку чергового випуску збірника.

У разі заповнення чергового випуску збірника редакція за згодою автора може перенести оприлюднення на наступний випуск.

За вимогою автора дата отримання рукопису може бути зазначена при оприлюдненні.

Автор може відмовитись від оприлюднення свого рукопису до моменту підписання випуску до друку.

Автор повинен бути згоден, що його рукопис може бути оприлюднений на сайтах Збірника, Державного політехнічного музею, Науково-технічної бібліотеки НТУУ «КПІ», НТУУ «КПI» та Національної бібліотеки України імені Вернадського у вільному необмеженому доступі без виплати будь-яких гонорарів і самим наданням статті до публікації підтверджує свою згоду на це.

Вимоги до рукописів

Рукопис повинен відповідати профілю та тематиці видання, науковому рівню, не порушувати авторських та суміжних прав третіх осіб та відповідати всім іншим вимогам законодавства України.

Рукопис статті має бути оригінальною працею, яка ніде раніше не оприлюднювалась.

Автор повинен дотримуватись наукової чесності, точності, послідовності та літературного стилю при викладенні своїх думок в рукописі.

Рукопис повинен містити достатньо даних та посилань, щоб зробити можливим перевірку джерел та висновків іншими.

В разі використання матеріалів, не створених автором особисто, має бути вказане їх авторство та походження.

Автор самостійно оформляє та подає свій рукопис разом з додатковою інформацією відповідно до технічних вимог редакції.

Рецензування та рішення про публікацію

Рішення про публікацію рукопису приймається редакційною колегією на основі висновків рецензентів.

Рукописи рецензуються одним або кількома фахівцями відповідних напрямків зі складу редакційної колегії або залученими зовні фахівцями.

Рецензенти обираються редакційною колегією.

Рецензенти, керуючись принципами наукової чесності, об’єктивності та неупередженості, оцінюють рівень та актуальність викладених в рукописі результатів, зазначають, в разі виявлення, запозичення без належних посилань та формулюють свій висновок щодо публікації рукопису.

Конфіденційність та конфлікт інтересів

В разі залучення зовнішніх рецензентів імена авторів рукописів їм не повідомляються.

Авторам не повідомляються імена рецензентів, що рецензують рукописи.

Члени редакційної колегії та залучені рецензенти не повинні розголошувати та обговорювати з іншими особами зміст рукописів до їх оприлюднення.

Неопубліковані матеріали з поданих рукописів не повинні використовуватись у власних дослідженнях членів редакційної колегії та рецензентів інакше як за письмовою згодою авторів.