Державний політехнічний музей

Технічні вимоги до матеріалу

Рукопис повинен бути написаний українською, англійською або російською мовою.

Рекомендований обсяг - до 20 тисяч знаків.

Рукопис повинен мати наступну структуру:

Індекс УДК
Назва статті українською мовою
Перелік авторів українською мовою в форматі ім’я, прізвище (Установа, email), …
Назва статті англійською мовою
Перелік авторів англійською мовою в форматі [Dr.] Name Surname (Institution, email), …
Назва статті російською мовою
Перелік авторів російською мовою в форматі ім’я прізвище (Установа, email), …
Анотація українською мовою
Анотація англійською мовою
Анотація російською мовою
Текст статті
Перелік посилань та використаних джерел відповідно (ДСТУ 7.1:2006)
Відомості про авторів: фотографія, прізвище, ім'я та по-батькові повністю, наукова ступінь, сфера наукових інтересів, місце роботи, посада, адреса електронної пошти.
При першій публікації в Збірнику бажано також додати перелік попередніх публікацій автора (в разі їх наявності).


Перелік посилань та використаних джерел (у порядку посилань в тексті на номер джерела в квадратних дужках) подавати безпосередньо після тексту статті на мові джерел за загальними правилами (ДСТУ 7.1:2006).

Рукописи приймаються лише в елекронній формі електронною поштою або файлом на CD, DVD, USB Flash.

Формат файлу: Rich Text Format *.RTF (підтримується пакетами OpenOffice та MS Word) або формат MS Word *.DOC, *.DOCX версії до 2010 включно.

Шрифт: Times New Roman (для основного тексту), Symbol (для спеціальних символів та літер грецької абетки)

Iм'я файлу може складатись лише з латинських літер, цифр, символів підкреслювання та мінусу.

Iлюстрації повинні бути додатково надані окремими файлами (одна ілюстрація - один файл). Iмена файлів повинні складатись тільки з цифр і відповідати номерам ілюстрацій в статті. (Наприклад 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, ...)

Технічні вимоги до ілюстрацій:

  Фотографії Креслення, схеми, діаграми, графіки
тільки растр растр вектор
Формат файлів TIFF
JPG
PSD версії не вище 9
BMP
TIFF
PNG
PSD версії не вище 9
BMP
GIF
EPS
AI версії не вище 8
DXF версії не вище 2004
Resolution не менше 150dpi не менше 300dpi
Кольорова схема RGB (24bit)
Grayscale (8bit)
RGB (24bit)
Grayscale (8bit)
Bitmap (Black/White)
Indexed Color
RGB (24bit)
Grayscale (8bit)
Bitmap (Black/White)
Indexed Color
No Color
Додаткові вимоги Отримання потрібного resolution шляхом збільшення зображення не має сенсу Текст повинен бути перетворений на криві
Карти та репродукції документів повинні бути достатнього розміру, щоб текст та написи залишались розбірливими неозброєним оком без напруження
Сторонні написи на фотографіях (адреси сайтів, тощо) неприпустимі

N.B. Максимальний розмір ілюстрації, яка може бути надрукована на сторінці: 180х252 мм (орієнтація портретна). Ширина колонки тексту: 87.5 мм

!!!!!! Графіка, виконана засобами MS Office / MS Word не приймається !!!!!!